Homeopati/Urteterapi

Homøopatisk behandling bygger på prinsippet om at likt behandler likt. Behandlingen baserer seg på å gi en syk pasient uttynnede preparater som ville gitt samme symptomer hos en frisk person, for på denne måten å stimulere kroppens egne prosesser til aktivitet.

Urteterapi er den eldste formen for terapi vi har! Vi kan gi urter som stimulerer visse prosesser eller demper visse tilstander. Urter kan blandes ut i maten, eller gis som tinktur eller i te f.eks. Urter har en sterk innvirkning på kroppen.

Homeopati og urter anbefaler jeg oftest for å støtte opp akupunkturbehandlingen mellom feks to behandlinger til både mennesker og dyr.