Dyrekommunikasjon


Jeg som dyretolk fungerer som en kanal som mottar informasjon med alle sansene mine fra dyret. Ofte mottar jeg informasjon gjennom bilder og følelser, men jeg kan også motta ord og tanker, lukt, smak, lyder eller at jeg bare vet ting (intuisjonen). Jeg kan også kjenne helseopplysninger på min egen kropp som smerter og/eller plager.


Meg sammen med hestene og hundene mine.

Hva kan jeg hjelpe til med som dyretolk?

Jeg som dyretolk kan hjelpe til med kommunikasjon mellom dyr og eier. Som eier kan du få svar på ting du lurer på og får en mulighet til å få vite hvordan dyret har det og høre hva annet de ønsker å formidle. 

NB! Jeg vil presisere at jeg ikke er en dyrlege og stiller ingen diagnoser eller prognoser. Mistenker du at dyret ditt er sykt så oppsøk veterinær.